Miejsce:
Polonia Palace Hotel
Warszawa
Termin:
21-22.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Pragnę zaprosić do udziału w konferencji naukowej organizowanej w dniach 21-22 marca 2019 r. w Warszawie poświęconej dyskusji nt. optymalnego postępowania u chorych na nawrotowego / opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina.

W ostatnim czasie opublikowano szereg nowych danych, które implikują nowe podejście do leczenia chorych, u których możliwości postępowania były do niedawna stosunkowo ograniczone. Dotyczy to zarówno nowych leków, jak i optymalizacji sekwencji terapeutycznych z uwzględnieniem allotransplantacji komórek krwiotwórczych.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów, omówienia danych i dyskusji w gronie międzynarodowych oraz polskich ekspertów; udział w konferencji potwierdził profesor Craig Moskowitz oraz profesor Anna Sureda.

Wierzę, że konferencja będzie inspirująca i pożyteczna naukowo dla naszego środowiska hematoonkologów i stanie się początkiem podobnych spotkań i dyskusji w przyszłości.

Z poważaniem

Jan Walewski
Dyrektor
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa


Program

March 21st

17:00
Registration
19:00
Dinner

March 22nd

Pre-conference Session: PET imaging in Hodgkin Lymphoma
8:15 - 8:45
Clinical approach to PET in Hodgkin Lymphoma
prof. T. Wróbel
8:45 - 9:30
Meet-the-Expert: PET scanning – how to interpret the data?
dr B. Małkowski
9:30 - 10:00
Coffee break
Main Session
10:00 - 10:10
Conference Opening
prof. W. Jurczak
10:10 - 10:40
Defining challenges in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma
prof. C. Moskowitz US
10:40 - 10:50
Curative intention therapy in post-ASCT relapsed/refractory Hodgkin Lymphoma – Pros & cons of targeted & immune-therapy vs allo-SCT in SCT-eligible patients
introduction and discussion facilitated by prof. C. Moskowitz
10:50 - 11:05
Focus on SCT
prof. S. Giebel
11:05 - 11:20
Focus on non-SCT
prof. A. Sureda - Spain
11:20 - 11:30
Discussion
11:30 - 11:50
Management of relapsed/refractory classical Hodgkin Lymphoma in transplant-ineligible patients
prof. J. Hołowiecki
11:50 - 12:05
Coffee break
12:05 - 12:25
Emerging new therapies for relapsed/refractory Hodgkin Lymphoma
prof. W. Jurczak
12:25 - 12:45
Considering consolidation after ASCT
dr E. Paszkiewicz-Kozik
12:45 - 13:05
Polish experience with brentuximab vedotin
prof. A. Czyż
13:05 - 13:35
Case reports
session moderated by prof. T. Wróbel & prof. A. Pluta
13:35 - 13:55
HL treatment continuum from patient’s perspective
D. Makowski
13:55 - 14:15
Coffee break
14:15 - 15:15
Managing challenges in relapsed/refractory Hodgkin lymphoma
Debate chaired by prof. C. Moskowitz and prof. W. Jurczak
  • prof. S. Giebel
  • prof. J. Hołowiecki
  • prof. A. Sureda
  • prof. T. Wróbel
15:15 - 15:30
Closing remarks
prof. W. Jurczak
15:30
Lunch

Rejestracja

Konferencja bezpłatna.

Rejestracja uczestników odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.
Ilość miejsc jest ograniczona.

Konferencja skierowana jest do lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii/onkologii klinicznej.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Noclegi

Świadczenia:

Prosimy o zaznaczenie, z których świadczeń będą Państwo korzystać.


Patronat

Patronat Naukowy:

PTHiT
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków

Patronat Medialny:

Hematoonkologia.pl

Organizator

Takeda